OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 22.05.2022 20:10:06 

CIRKEVNÝ  ZBOR  EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. MENGUSOVCE

Sídlo cirk. zboru a funkcionári
 
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku        
Mengusovce
 

kňaz:      Mgr.Tibor Molnár

adresa:  Mengusovce 79
č.tel.:      052/77 54 017
mobil:     0905 689 175
e-mail:   
ecav.mengusovce@gmail.com

 


                        

 
Zborové funkcie : 
 
  1. Mgr. Tibor Molnár                       zborový farár      
  2. Ing. Ondrej Alexaj                      zborový dozorca       
  3. Ing. Zuzana Schmotzerová      účtovníčka          
  4. Mgr. Ján Gallo                            predseda hosp.výboru  
 
 
                                                                                                                         
 
Matkocirkevní Presbyteri a funkcionári :
 
 
Mengusovce :

1.         Vladimír  Šoltis                               kurátor matkocirkvi Mengusovce

2.         Peter Basarík

3.         Mgr. Ján Gallo                                 predseda HV

4.         Jana Gallová                                    pokladníčka

5.         Ján  Láska                                       člen HV

6.         Jaroslav Stromko                            kostolník

7.         Dušan Šalling                                 delegát na seniorátny konvent

8.         Ing. Mária Šalingová

9.         Jaroslav Šoltis                                zapisovateľ

 
 
 
 
Dcérocirkevní Presbyteri a funkcionári :
 
 
Lučivná :
 

1.         Mgr. Mária Badiarová                       kurátorka dcérocirkvi Lučivná

2.         Anna Diabelková                              pokladníčka

3.         Danka Gavalierová

4.         Ing. Viera Macuráková                      člen HV

5.         Zuzana Majerníčková                       kostolníčka

6.         Ing. Jana Rusnačková                      kantorka

7.         Vladimír Šalling                                 člen HV

8.         Anna Šuligová

9.         Bc. Helena Šuligová.                         predseda VMV, náhradný delegát na sen. konvent

 
 
Štôla :
 

1.         Ján Kuzmík                                        kurátor dcérocirkvi Štôla

2.         Mária Gemzová

3.         Mária Oravcová

4.         Viera Scholtzová                               pokladníčka

5.         Gabriela Šallingová  

6.         Ondrej Šoltýs                                     člen HV

7.         Miriam Zámečníková                        zapisovateľka, delegát na sen. konvent

 
Ďalší v dcérocirkvi :
 
1.         Mária Rusnáková                             člen HV
 
 
 
 
 
 
 
( Funkcie volené na obdobie 2018 - 2024 ),
 
 
( Legenda: HV - Hospodársky výbor, VMV - Vnútromisijný výbor ).