OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 23.07.2024 15:43:26 

CIRKEVNÝ  ZBOR  EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. MENGUSOVCE

Sídlo cirk. zboru a funkcionári
 
 
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Mengusovce
 

                                                                           kňaz:    Mgr. Emília Velebírová

                                                                        adresa:    Mengusovce 79, 05936
                                                                           č.tel.:    052 / 77 54 017
                                                                          mobil:    0911 747 211                         
                                                                         e-mail:   
ecav.mengusovce@gmail.com

 

 

Ďakujeme za všetky milodary, za to že nezabúdate na náš cirkevný zbor.

Čísla bankových účtov častí cirkevného zboru:

Mengusovce:  SK63 0900 0000 0000 9327 6785  
 
Lučivná:           SK38 0900 0000 0000 9327 6750 
 
Štôla:                SK85 0900 0000 0000 9327 6777

Do poznámky uveďte účel daru a vaše meno.

Nech Pán Boh požehná každého darcu. Ďakujeme.

 

             

 
Zborové funkcie : 
 
  1. Mgr. Emília Velebírová               zborová farárka 
  2. Ing. Ondrej Alexaj                      zborový dozorca       
  3. Ing. Zuzana Schmotzerová       účtovníčka          
  4. Mgr. Ján Gallo                           predseda hosp.výboru  
 
 
                                                                                                                         
 
Matkocirkevní Presbyteri a funkcionári :
 
 
Mengusovce :

1.         Vladimír  Šoltis                               kurátor matkocirkvi Mengusovce

2.         Peter Basarík

3.         Mgr. Ján Gallo                                 predseda HV

4.         Jana Gallová                                    pokladníčka

5.         Ján  Láska                                       člen HV

6.         Jaroslav Stromko                            kostolník

7.         Dušan Šalling                                 delegát na seniorátny konvent

8.         Ing. Mária Šalingová

9.         Jaroslav Šoltis                                zapisovateľ

 
 
 
 
Dcérocirkevní Presbyteri a funkcionári :
 
 
Lučivná :
 

1.         Mgr. Mária Badiarová                       kurátorka dcérocirkvi Lučivná

2.         Anna Diabelková                              pokladníčka

3.         Danka Gavalierová

4.         Ing. Viera Macuráková                      člen HV

5.         Zuzana Majerníčková                       kostolníčka

6.         Ing. Jana Rusnačková                      kantorka

7.         Vladimír Šalling                                 člen HV

8.         Anna Šuligová

9.         Bc. Helena Šuligová.                         predseda VMV, náhradný delegát na sen. konvent

 
 
Štôla :
 

1.         Ján Kuzmík                                        kurátor dcérocirkvi Štôla

2.         Mária Gemzová

3.         Mária Oravcová

4.         Viera Scholtzová                               pokladníčka

5.         Gabriela Šallingová  

6.         Ondrej Šoltýs                                     člen HV

7.         Miriam Zámečníková                        zapisovateľka, delegát na sen. konvent

 
Ďalší v dcérocirkvi :
 
1.         Mária Rusnáková                             člen HV
 
 
 
 
( Funkcie volené na obdobie 2018 - 2024 ),
 
 
( Legenda: HV - Hospodársky výbor, VMV - Vnútromisijný výbor ).