OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 03.05.2021 19:46:42 

CIRKEVNÝ  ZBOR  EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. MENGUSOVCE

Čo je NOVÉ

Oznam:

Dňa 10.5.2021 o 17:00 sa uskutoční zasadnutie matkocirkevného presbyterstva v ev. kostole v Mengusovciach.

 

Služby Božie:

9.5.2021 - 5. nedeľa po Veľkej noci:

 9:30 Lučivná

11:00 Mengusovce

14:00 Štôla

 

13.5.2021 - Vstúpenie:

15:30 Štôla

17:00 Lučivná

18:30 Mengusovce

 

16.5.2021 - Nedeľa po Vstúpení:

 9:30 Lučivná

11:00 Mengusovce

14:00 Štôla

 

Oznamy:

Usmernenia k 19.4.2021:

Bratia a sestry, na základe informácií Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva, ktorí svoje usmernenia k bohoslužbám aktualizovali včera večer, teda 16.4.2021 po 18.tej hodine, vám posielame aktuálne platné pravidlá k obnoveným bohoslužbám od 19.4.2021. Hlavnou zmenou je upustenie od povinnosti testov.

Pravidlá pre bohoslužby, vrátane cirkevných alebo civilných verzií sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu:

 • počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2 , v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,
 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu je možný len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami (aktuálne respirátor bez výdychového filtra),
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
 • dodržiavať respiračnú etiketu,
 • z obradov je potrebné vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie na ruku,
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 • zakazuje sa podávanie rúk,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Spev je povolený.

(17.04.21 Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Ivan Eľko a Ján Brozman)

 

Odkazy na Služby Božie:

2020:

19. nedeľa po sv. Trojici: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/247858#10

20. nedeľa po sv. Trojici: https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=SlmPwNBg5Sk&fbclid=IwAR3Hl2Bp6USojGFHaKPwteVQpnUlUibk8LLieWtMqt3Xs4s10B8wVSHoMLk&app=desktop

Film "Luther" : https://www.youtube.com/watch?v=3U6YwOvOSO8&feature=share&fbclid=IwAR1O20r0IVb_v1WLXC0lC6vFt43sO5QmvZg1kRIrjoLqhtN71rXRHwooL3Y

Pamiatka reformácie: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/247176#2

21. nedeľa po sv. Trojici: https://www.youtube.com/watch?v=omIWFVn9uQ4&feature=youtu.be

Pamiatka zosnulých: https://www.youtube.com/watch?v=v1zxa53G9zI&feature=youtu.be

22. nedeľa po sv. Trojici: https://www.youtube.com/watch?v=bbVUpY1c-kY

Večerná Bohoslužba 14.11.2020: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/251653#0

23. nedeľa po sv. Trojici: https://www.youtube.com/watch?v=FhfSQ66f9kc

                                              https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/249748#0

24. nedeľa po sv. Trojici: https://www.youtube.com/watch?v=zVPWf0ZlQnQ&fbclid=IwAR12wzlGiIfJMFYLX7WKb0my7oVurb3PoBFzvFE0aXw4glvFt3S1xqYKMtQ

1. adventná nedeľa: https://www.youtube.com/watch?v=h0CVRTVkUNE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1_nN5IvM9rNCc82ZzpiyeuveCHmMSwIIA-tPvGEf8fQR7IG8lYhTHcxyk

2. adventná nedeľa: https://www.youtube.com/watch?v=MODSazrvr2U

                                      https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/16743/254169

3. adventná nedeľa: https://www.youtube.com/watch?v=eZVNJAw7KwQ&feature=share&fbclid=IwAR3U0IJOHQP_zp-r-dM3f9rshr8333Kk5Uysw6hWQHtOL9RWqomLr_peJ8c

Štedrý večer: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3OZWclvFLjdvEIMYR-oDC6rSoeYpSb0dPusGo09lMi2i45XoUFhg9Zd7A&v=aL8st2m-qNI&feature=youtu.be

https://www.ta3.com/clanok/1199457/evanjelicke-sluzby-bozie.html

1. slávnosť vianočná: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/255327

2. slávnosť vianočná: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2FbJ0hBWhMS4oAk4J5GeTvTNWjlRf9TZayE4YRsUITeCLSnPiDqgCGZzI&v=BCuXvRjk8Xo&feature=youtu.be

Silvester: https://www.ecavkk.sk/post/sb-20-12-31?fbclid=IwAR3rADHId7Y4zXI2Lv_mZcbb_aw4TzSVkbb6prOySj0xNiOZNkRco3GuBNI

..............................................................................................................................................................................................................................................

2021:

Nový rok: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2_LzvJ5ee5EsWtQbFuF8sKAAWuSnMNZsVPJmd7V1sIzxjuhbl9IEEXJgo&v=7TbcFcSDXwQ&feature=youtu.be

Nedeľa po Novom roku: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3VcPTx9_AyfYcUswUmOWcnOC1PdV8efKPb-JOH-jo0gAZgXTi6yny9MI4&v=MGDHMKe61Zw&feature=youtu.be

Zjavenie Krista Pána mudrcom: https://www.youtube.com/watch?v=Ylb_HBQhea4&feature=youtu.be

1. nedeľa po Zjavení: https://www.youtube.com/watch?v=vSq-8f55Mjc&feature=youtu.be

2. nedeľa po Zjavení: https://www.youtube.com/watch?v=v9EKkW_p0WI&feature=youtu.be

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 20. 1. 2021: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2FL6Fqjodd7mLBNdDLcc1Co2UBtt5Bu02Oh81IkfpqTJqBYF9I6GryUrE&v=sBreJoOllho&feature=youtu.be

3. nedeľa po Zjavení: https://www.youtube.com/watch?v=ohUDJBv_NDU&feature=youtu.be

Nedeľa Deviatnik: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1mL0-DrZQSTGNJIdgRoCoHHKezhj--j1miJRpH70a3CPgeap6_aj3yCuM&v=zTlW8QE6HR8&feature=youtu.be

Nedeľa po Deviatniku: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0Op3VmpXUYynVRs6Xvb6enD4kTsAtBwJD-C_lAacX7VZfk8IezqIoLpKs&v=_R8q7kal8yk&feature=youtu.be

Predpôstna nedeľa: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3aFKeZbMK-Koa4hyFztKwSIDYGG6d2aTBS8h3a-fU6ivOipNs-tLkGB_k&v=M7HvUcdZP2Y&feature=youtu.be

1. pôstna nedeľa: https://www.youtube.com/watch?v=2C__RyV7iiU&feature=youtu.be

2. pôstna nedeľa: https://www.youtube.com/watch?v=1ohiadqYCQ4&feature=youtu.be

3. pôstna nedeľa: https://www.youtube.com/watch?v=NFodt_f71T4

4. pôstna nedeľa: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/264973

Smrtná nedeľa: https://www.youtube.com/watch?v=ZHroTykrE8Q

Kvetná nedeľa: https://www.youtube.com/watch?v=OtNVNhuDhY4

Veľký piatok: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/265947

Veľkonočná nedeľa: https://www.ta3.com/clanok/1207299/evanjelicke-sluzby-bozie-z-chramu-bozieho-v-raci-s-fararom-r-hargasom.html

Veľkonočný pondelok: https://www.tvlux.sk/archiv/play/_25733

1. nedeľa po Veľkej noci: https://www.youtube.com/watch?v=VaqmZonCZYo

2.nedeľa po Veľkej noci: https://www.youtube.com/watch?v=t9pUiECph_4