OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 23.09.2021 11:35:41 

CIRKEVNÝ  ZBOR  EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. MENGUSOVCE

Čo je NOVÉ

Pozvánky:

 

 

Služby Božie:

26.9.2021 - 17. nedeľa po Sv.Trojici

 9:30 Lučivná

11:00 Mengusovce

14:00 Štôla

 

3.10.2021 - 18. nedeľa po Sv.Trojici

 9:30 Lučivná

11:00 Mengusovce - 181. výročie pamiatky posvätenia chrámu

14:00 Štôla

 

10.10.2021 - 19. nedeľa po Sv.Trojici - Poďakovanie za úrody zeme

 9:30 Lučivná

11:00 Mengusovce

14:00 Štôla

 

17.10.2021 - 20. nedeľa po Sv.Trojici

 9:30 Lučivná

11:00 Mengusovce

14:00 Štôla

 

24.10.2021 - 21. nedeľa po Sv.Trojici - Zlatá konfirmácia

Služby Božie s prisluhovaním Večere Pánovej:

10:00 Mengusovce

Slávnostným kazateľom slova Božieho bude d.p.generálny biskup ECAV Ivan Eľko.