OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 20.01.2022 11:22:51 

CIRKEVNÝ  ZBOR  EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. MENGUSOVCE

Čo je NOVÉ

Pravidlá pre služby Božie od 12.1.2022:

https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/vyhlaska-k-organizacii-bohosluzieb-od-12-januara-2022

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_2.pdf

 

Služby Božie:

23.1.2022 - 3. nedeľa po Zjavení:

  9:30  Lučivná (OP režim)

11:00  Mengusovce (OP režim)

14:00  Štôla (OP režim)

 

30.1.2022 - 4. nedeľa po Zjavení:

  9:30  Lučivná (OP režim)

11:00  Mengusovce (OP režim)

 

6.2.2022 - 5. nedeľa po Zjavení:

  9:30  Lučivná (OP režim)

11:00  Mengusovce (OP režim)

14:00  Štôla (OP režim)

 

13.2.2022 - Nedeľa Deviatnik

  9:30  Lučivná (OP režim)

11:00  Mengusovce (OP režim)

 

20.2.2022 - Nedeľa po Deviatniku

  9:30  Lučivná (OP režim)

11:00  Mengusovce (OP režim)

14:00  Štôla (OP režim)

 

27.2.2022 - Predpôstna nedeľa

  9:30  Lučivná (OP režim)

11:00  Mengusovce (OP režim)

 

 

Oznamy:

Služby Božie sú  v režime OP (očkovaní, tí čo prekonali Covid-19 v ostatných 180 dňoch, osoby s certifikátom o výnimke z očkovania+negatívny test).

Maximálny počet účastníkov je 100 ľudí pri dodržaní 2m rozostupov (to neplatí pre osoby zo spoločnej domácnosti).

Účastníci majú počas trvania služieb Božích prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. Povinná dezinfekcia rúk.

V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácii.

Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné opustiť miesto hromadného podujatia a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.

Rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb.

Zákaz podávania rúk.

*********************

Na farskom úrade sú v ponuke kalendáre z Tranoscia na r.2022.

V ponuke sú kalendáre z Tranoscia: Stolový - 4 €, Nástenný - 5,50 €, Tranovský - 5 €, Tesnou bránou (vyd. Vivit) - 3,50 €.
Na fare je aj ponuka rôznych kníh pre deti i dospelých - môžete využiť pre obdarovanie svojich blízkych.
 
**********************
 
Cirkevný príspevok 2021:
Ak by ste chceli uhradiť CP za rok 2021, ktorý je vo výške 10€ na člena, prosím, aby ste ho uhradili najmä spôsobom  uhradenia na účet.
V súrnom prípade sa dohodnite so sestrou pokladníčkou. Ďakujem! 
Cirkevný príspevok skoro v celej výške (10 €) je odvedený (seniorátny príspevok, dištriktuálny príspevok a fond finančného zabezpečenia ECAV). 
Môžete si zriadiť  aj pravidelný mesačný príkaz na účet zboru.
 
***********************
 
Prosba o finančnú pomoc:
Ďakujem za všetky milodary, za to že nezabúdate na náš  cirk. zbor.
 
Pripájam aj č. ú. častí zboru:
Mengusovce:  SK63 0900 0000 0000 9327 6785  
Lučivná:  SK38 0900 0000 0000 9327 6750 
Štôla:  SK85 0900 0000 0000 9327 6777
 
***********************
Bratia a sestry, tu nájdete zoznam cirkevných zborov, ktoré počas pandémie pripravujú prenosy Služieb Božích alebo pobožností ONLINE: