OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 28.11.2022 09:49:30 

CIRKEVNÝ  ZBOR  EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. MENGUSOVCE

Čo je NOVÉ

Oznamy:

Administrovaním CZ Mengusovce je poverený br. farár Stanislav Baloc (CZ Štrba),

v prípade potreby ho kontaktujte na: 052/ 779 11 02,  0949 868 914,  strba@ecav.sk.

 

V našich kostoloch vám ponúkame na predaj:

Nástenný ev. kalendár  -  6 EUR,

Stolový ev. kalendár  -  5 EUR,

Tranovský ev. kalendár 2023  -  6 EUR,

Tesnou bránou 2023  -  4 EUR.

 

Výučba konfirmandov bude v tomto šk.roku každý utorok o 17:10 v zborovej miestnosti na fare.

 

Prosíme tých, ktorí ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2022, aby tak urobili u sestry pokladníčky. Ďakujeme.

 

Služby Božie:

4.12.2022 - 2. adventná nedeľa

  8:00  Lučivná

11:00  Mengusovce

 

11.12.2022 - 3. adventná nedeľa

  9:30  Lučivná

11:00  Mengusovce

14:00  Štôla

 

Advent - duchovná príprava na Vianoce

Adventom sa začína nový cirkevný rok. Atmosféru v kresťanských chrámoch, ale i príbytkoch veriacich kresťanov charakterizuje zapálená svieca na adventnom venci.
Advent a blížiace sa Vianoce pripomínajú nielen narodenie Ježiša Krista, ale upozorňujú aj na jeho druhý príchod. Kňazi v tomto období apelujú na veriacich, aby sa ich príprava na Vianoce nezužovala len na nákupy a darčeky, ale aby sa predovšetkým sústredili na svoje vnútro, duchovnú prípravu na slávenie Vianoc, na pokánie, modlitby, vzájomné odpúšťanie a zlepšovanie vzťahov, na pomoc ľuďom v núdzi, starým, chorým a opusteným.

Adventný veniec je symbolom víťazstva, svetla i spolupatričnosti
Symbolom začínajúceho adventu je adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti.
Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, kto je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. Svetlo z horiacich sviec symbolizuje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je "svetlo sveta".

Tradícia adventného venca sa rozšírila v 19. storočí z Nemecka. Známy je príbeh o adventnom venci, ktorý vyrobil nemecký evanjelický pastor Johann Henrich Wichern. Narodil sa v roku 1808 v Hamburgu ako najstarší syn a mal sedem súrodencov. Vyštudoval teológiu, stal sa vychovávateľom a evanjelickým kňazom, neskôr pôsobil ako učiteľ v hamburskej nedeľnej škole. Keďže túžil starať sa o chudobných ľudí, rozhodol sa zriadiť útulok pre chudobné a opustené deti. Vďaka vynaloženému úsiliu a milodarom sa mu podarilo tento plán realizovať. V útulku, ktorý nazval Drsný dom, opustené deti nielen bývali, ale sa aj priúčali remeslu.
Na základe neustálych otázok týchto detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa Johann H. Wichern rozhodol vyrobiť drevený veniec s 24 sviečkami - 19 tenšími, ktoré predstavovali všedné dni a štyrmi hrubšími sviecami symbolizujúcimi štyri adventné nedele.

 (zdroj: internet)

 

 

Ostatné oznamy:

Prosba o finančnú pomoc:

Ďakujeme za všetky milodary, za to že nezabúdate na náš cirkevný zbor.
 
Pripájam aj č. ú. častí zboru:
Mengusovce:  SK63 0900 0000 0000 9327 6785  
Lučivná:  SK38 0900 0000 0000 9327 6750 
Štôla:  SK85 0900 0000 0000 9327 6777
 
***********************
 
Bratia a sestry, tu nájdete zoznam cirkevných zborov, ktoré počas pandémie pripravujú prenosy Služieb Božích alebo pobožností ONLINE:
 
 
***********************
 
Biblické hodiny:

Od nového roka je tu ponuka sobotnej Biblickej hodiny (online) o 17.30  - Potulky s Lukášom. Je to postupné spoznávanie Ev. podľa Lukáša vždy s niektorým ev. farárom.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXGtXFE5xwLXa6bYRUL1cs3jv4LV8qUrR

***********************

Milodary pre Ukrajinu:

Ak by ste chceli finančne pomôcť, tak môžete prispieť aj na tento účel.
V prvom rade Vás prosíme o pomoc pre utečencov, ktorí sú ubytovaní v Zborovom dome vo Štôle.
Vďaka všetkým, ktorí sa doteraz o nich najmä materiálne, ale už aj finančne postarali!
Prispieť môžete do ofery, milodarom sestre pokladníčke a na účet matkocirkvi, resp. dcérocirkvi.
Vďaka i za všetky modlitby v tejto súvislosti.
 
Naša cirkev zriadila účet na pomoc Ukrajine. Je zriadený aj transparentný účet.