OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 17.06.2022 12:13:17 

CIRKEVNÝ  ZBOR  EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. MENGUSOVCE

Čo je NOVÉ

Služby Božie:

19.6.2022 - 1. nedeľa po Svätej Trojici, Deň otcov

  9:30  Lučivná

11:00  Mengusovce

14:00  Štôla

 

26.6.2022 - 2. nedeľa po Svätej Trojici

  9:30  Lučivná

11:00  Mengusovce

14:00  Štôla

 

29.6.2022 - Sviatok apoštolov Petra a Pavla

15:30  Štôla 

17:00  Lučivná

18:30  Mengusovce

 

3.7.2022 - 3. nedeľa po Svätej Trojici

Evanjelický deň 2022 v Kežmarku

Srdečne vás pozývame a odporúčame účasť na Ev. dni v Kežmarku. V tento deň sa Služby Božie v našom cirk. zbore nekonajú.

 

10.7.2022 - 4. nedeľa po Svätej Trojici

Sviatok Cyrila a Metoda, Pamätný deň upálenia Majstra Jána Husa roku 1415

  9:30  Lučivná

11:00  Mengusovce

14:00  Štôla

 

Oznamy:

3.7. 2022 sa uskutoční v Kežmarku Evanjelický deň. V nedeľu doobedu o 10.00 hodine nás čakajú Služby Božie v drevenom artikulárnom kostole, ktoré bude prenášať aj RTVS a na ktorých budú kázať Božie Slovo všetci traja biskupi. Po nich sa tešíme na spoločný chutný guláš a poobede o 15.00 hod. sa začne na tom istom mieste druhá časť Evanjelického dňa – pásmo duchovného slova, svedectiev, prezentácií nášho života a služby a hudobných vystúpení. To celé bude zarámované do biblického hesla Evanjelického dňa „Hľaďme na Ježiša (neustávajme, neklesajme, vytrvajme)" (Židom 12, 1 - 3).
Prosím nahláste sa emailom, telefonicky, osobne. 
Ak by bol záujem, mohli by sme ísť aj autobusom.
 
*****************

Kandidačné presbyterstvo CZ Mengusovce, ktoré sa konalo 5. mája 2022, sa uznieslo pre formu súbehu na obsadenie kňazskej stanice.

https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/vypisanie-subehu-v-cz-ecav-mengusovce?fbclid=IwAR1yxFUrF7P7HK5nhJfFlcLafA2n78OrXVjL4k99GvW5cMK5mDBN8R_Gnd0

*****************

Na základe najnovšieho rozhodnutia Vlády SR a Vyhlášky 24 Úradu verejného zdravotníctva SR, je povolené konanie verejných bohoslužieb bez výraznejších obmedzení. Od 21. apríla 2022 sa konajú bez povinnosti nosenia respirátora. Ste srdečne vítaní!  

( https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_32.pdf )

 

Pozvánka:


Ostatné oznamy:

Prosba o finančnú pomoc:
Ďakujeme za všetky milodary, za to že nezabúdate na náš  cirk. zbor.
 
Pripájam aj č. ú. častí zboru:
Mengusovce:  SK63 0900 0000 0000 9327 6785  
Lučivná:  SK38 0900 0000 0000 9327 6750 
Štôla:  SK85 0900 0000 0000 9327 6777
 
***********************
 
Bratia a sestry, tu nájdete zoznam cirkevných zborov, ktoré počas pandémie pripravujú prenosy Služieb Božích alebo pobožností ONLINE:
 
 
***********************
 
Biblické hodiny:

Od nového roka je tu ponuka sobotnej Biblickej hodiny (online) o 17.30  - Potulky s Lukášom. Je to postupné spoznávanie Ev. podľa Lukáša vždy s niektorým ev. farárom.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXGtXFE5xwLXa6bYRUL1cs3jv4LV8qUrR

***********************

Milodary pre Ukrajinu:

Ak by ste chceli finančne pomôcť, tak môžete prispieť aj na tento účel.
V prvom rade Vás prosíme o pomoc pre utečencov, ktorí sú ubytovaní v Zborovom dome vo Štôle.
Vďaka všetkým, ktorí sa doteraz o nich najmä materiálne, ale už aj finančne postarali!
Prosím vás v rámci koordinovania pomoci, aby ste sa mi ozvali pre aktuálne potreby.
Prispieť môžete do ofery, milodarom sestre pokladníčke a na účet matkocirkvi, resp. dcérocirkvi.
Vďaka i za všetky modlitby v tejto súvislosti.
 
Naša cirkev zriadila účet na pomoc Ukrajine. Je zriadený aj transparentný účet.
 
 

 
 
Neprestávajme v modlitbách  
 
 
Nech sa Pán zmiluje nad Ukrajinou i nad celým svetom. Prosme nech zastaví každý boj i každú nenávistnú myšlienku.
Neprestajne sa modlite - 1 Tes 5,17


Zastav, Pane,
mocných sveta a útoky od Zlého.
Zastav, Pane,
chuť ovládať a ovládnuť slabého.
 
Zastav, Pane,
krutosť vojny, čo ničí a trhá.
Zastav Pane,
čo ľudí do pekla trápenia vrhá.
 
Zastav Pane,
výbuchy z diel a ostré paľby zbraní.
Zastav Pane,
letecký úder, čo ranou nás zraní.
 
Zastav, Pane,
konflikt, čo obral nás o pokoj a mier.
Zastav, Pane,
tú hrôzu hrôz, čo čítať z očí a pier.
 
Zastav, Pane,
záludnú inváziu diktátora.
Zastav, Pane,
tú tvrdú agresiu agresora.
 
Zastav, Pane,
čo začalo a skončiť sa už nedá.
Zastav, Pane,
strašnú bolesť, čo Európou zmieta.
 
Zastav, Pane,
supí boj o územie Ukrajiny.
Zastav, Pane,
zlo vojny a nech s modlitbou sme iní.
 
Amen.
 
 
24.2.2022, Slávka Kostialová, Internet