OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 22.05.2022 20:10:06 

CIRKEVNÝ  ZBOR  EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. MENGUSOVCE

Bohoslužby a stretnutia
 
Bohoslužby a stretnutia...
 


Nedeľné služby Božie:

*   9:30  Lučivná

*  11:00 Mengusovce

*  14:00  Štôla  (od 31.10. do Smrtnej nedele -  každá druhá nedeľa, okrem sviatkov)

 

Stretnutia detí:

* každú prvú a tretiu nedeľu v mesiaci o 17:00 na fare v Mengusovciach

* každú druhú nedeľu v mesiaci v bývalej cirk.škole vo Štôle v dohodnutom čase

* každú štvrtú nedeľu v mesiaci o 17:00 v ZŠ v Lučivnej

 

Výučba konfirmandov: 

* každý piatok o 17:00 na fare v Mengusovciach

 

Stretnutia mladých:

* každý piatok o 18:00 na fare v Mengusovciach

 

Biblické hodiny / Večerné služby Božie (počas adventu a pôstu)

*každý utorok o 17:00  v bývalej cirk.škole vo Štôle

*každú stredu o 17:00 na fare v Mengusovciach

*každý štvrtok o 18:00 v ZŠ v Lučivnej